Kariéra

GRAFOBAL, akciová spoločnosť  Skalica v decembri 2023 dokončil inštaláciu zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v závode G02 v Skalici – fotovoltickú elektráreň. V optimálnych podmienkach bude produkovať 580 MWh elektrickej energie ročne, čo pokryje až 20% spotreby energie výrobných zariadení tohto závodu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z operačného programu Kvalita životného prostredia, s cieľom podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy.

Novinky / Fotovoltická elektráreň v Grafobale - foto

Zoznam noviniek