Kariéra

Exkurzia budúcich operátorov tlače

V polovici júna zorganizovala spoločnosť GRAFOBAL, akciová spoločnosť so sídlom v Skalici, exkurziu pre 28 študentov prvých troch ročníkov polygrafického odboru operátor tlače, vo výrobnom závode spoločnosti Slovenská Grafia v Bratislave.

Slovenská Grafia, rovnako ako spoločnosť Grafobal Skalica, ktorá podujatie, vrátane dopravy samostatným autobusom, iniciovala a zabezpečila, patrí do skupiny Grafobal Group. Študenti Spojenej školy (organizačnej zložky SOŠT Jozefa Čabelku) v Holíči, ktorí absolvujú odbornú prax na základe dlhodobej zmluvy v Grafobale Skalica, si tak mohli rozšíriť poznatky o ďalších polygrafických technológiách, ktoré sa využívajú iba pri výrobe časopisov a iných publikácií. Študenti sa tak priamo na mieste a od tých najpovolanejších, dozvedeli zaujímavosti o rotačnej ofsetovej tlači, príprave výroby a dokončovacích operáciách, ako aj o ekologickom prístupe k odpadom a jeho recyklácii.


Zoznam noviniek