Kariéra

Polygrafické zariadenia škole

Spoločnosť Grafobal Skalica poskytla Strednej odbornej škole technickej Jozefa Čabelku v Holíči, nové strojové zariadenia pre praktickú prípravu študentov. Zariadenia: rezací ploter GRAPHTEC CE 7000 na šírku 0,6 m a nažehlovací lis STAHL´S CLAN BASIC už nainštalovali v polygrafickej dielni školy.

,,Súčasná ťažká doba dolieha na prípravu študentov a celej mladej generácie - tu je pomoc zvlášť potrebná. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, priamo závisí i konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“. Uviedol, okrem iného, pri odovzdávaní darovaných zariadení škole Ing. Richard Kohút, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Grafobal. Spomenul aj nadväznosť na darcovstvo medzinárodne uznávaného vedca Jozefa Čabelku, ktorého meno škola nesie.

Spolupráca skalického Grafobalu so Strednou odbornou školou technickou Jozefa Čabelku na základe zmluvy o poskytovaní odbornej praxe začala v roku 2014. Odvtedy trvá až doteraz. Od začiatku spolupráce sa uskutočnila zmluvne dohodnutá odborná prax v Grafobale pre vyše sto študentov prvého až štvrtého ročníka školy. Väčšinou z odboru operátor tlače, ale aj z odboru logistika.

Študenti druhého až štvrtého ročníka absolvujú prax na rôznych pracoviskách podľa svojho zamerania, a aj aktuálnej potreby Grafobalu. Získajú tak rôznorodé skúsenosti, návyky a nadobudnú ucelený prehľad o výrobnom procese pri realizácii objednávky. Zoznámia sa s uplatňovanými technológiami i mimo ich oboru. Študenti záverečných ročníkov školy, prechádzajú praxou priamo na najmodernejších tlačových, výsekových a lepiacich strojoch, či v grafickom štúdiu alebo na pracovisku miešania farieb. Všetko prebieha priamo pod odborným vedením a dohľadom majstrov, strojmajstrov aj ostatných vedúcich.

Novodarované zariadenia v škole majú všetky predpoklady posilniť praktické zručnosti študentov. GRAPHTEC CE 7000 reprezentuje skupinu najpopulárnejších a užívateľsky najvýhodnejších plotrov i pre menšie priestory. Je spôsobilý rezať samolepiace fólie, vyrezávať, perforovať a aj narezávať príslušné médium. Medzi jeho prednosti patrí decentný dizajn, dokonalá konštrukcia, schopnosť rezania perforáciou a zaručená presnosť rezu až niekoľko metrov, či ďalšie vylepšené vlastnosti. Ručný tepelný lis STAHL´S CLAN BASIC, s digitálne nastaviteľnou  konštantnou teplotou a časom, sa zase dokonale hodí na termotransférovú potlač textilu aj tých najjemnejších častí, ktoré ploter predtým vyrezal. Je variabilný s veľmi dobrým pomerom nákladov a prínosov.


Zoznam noviniek