Kariéra

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica poskytol Strednej odbornej škole technickej Jozefa Čabelku - organizačnej zložky Spojenej školy Holíč, elektrickú gilotínovú rezačku model IDEAL 4350 s príslušenstvom. V polygrafickej dielni školy doplnila už skôr Grafobalom venovaný rezací ploter a nažehlovací lis. Poskytnuté populárne a užívateľsky obľúbené polygrafické zariadenia majú možnosť využiť pre praktickú prípravu najmä budúci operátori tlače. Zručnosti a návyky pre svoje povolanie si rovnako, ako napríklad študenti so zameraním na logistiku, osvojujú aj počas odbornej praxe v Grafobale.

„Odborníci, počas štúdia dostatočne pripravení pre prax, sú významnou posilou našich závodov. Náročnosť prípravy špecialistov ale aj príťažlivosť práce v polygrafii zvyšuje v súčasnosti modernizácia a digitalizácia. Dnes by sa objaviteľ sériovej tlače Gutenberg čudoval, kam jeho vynález dospel a čo všetko si dnes vyžaduje tlačiarenské remeslo osvojiť. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, pritom do veľkej miery závisí i konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“.  Pripomenul, okrem iného, v súvislosti s významom desaťročnej zmluvnej pomoci pri príprave študentov Ing. Richard Kohút,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Grafobalu.

„Chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu, ktorú máme s firmou Grafobal a verím, že do budúcnosti bude ešte intenzívnejšia.“ Uviedol pri prevzatí rezačky riaditeľ Spojenej školy Holíč PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD.

Foto:

1-2. Riaditeľ Spojenej školy Holíč PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD., a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Grafobalu Ing. Richard Kohút pri odovzdávaní elektrickej gilotínovej rezačky IDEAL 4350.

3.Pri odovzdávaní poskytnutého zariadenia sa stretli a vymenili si skúsenosti z odbornej prípravy študentov riaditeľ Spojenej školy Holíč PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Grafobalu Ing. Richard Kohút, majster odbornej výchovy Jozef Dojčák, člen predstavenstva a riaditeľ marketingu a rozvoja obchodu Grafobalu Ing. Tomáš Pekár, MBA.

Novinky / Desaťročie spolupráce - foto
Novinky / Desaťročie spolupráce - foto
Novinky / Desaťročie spolupráce - foto

Zoznam noviniek