Kariéra

GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Mazúrova 2
909 01 Skalica
Slovenská republika

IČO: 31411592
IČ DPH: SK2020378503
DIČ:  2020378503
zapísaný v OR Okr. Súdu, Trnava odd.: Sa vl. č. 37/T

Tel.: +421 34 6645231-7
E-mail: grafobal@grafobal.sk

Banka: Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

Číslo účtu: 2641000034
Kód banky: 1100

IBAN: SK47 1100 0000 0026 4100 0034
SWIFT: TATRSKBX