Kariéra

Grafobal prevádzkuje 9-farbový tlačiarenský stroj

GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica uviedol do plnej prevádzky 9-farbový svojho druhu prvý tlačiarenský stroj. Nový ofsetový stroj výrazne zvýši produktivitu a kvalitu tlačového procesu i komfort obsluhy. Medzi jeho prednosti, patrí spôsobilosť pre doposiaľ najrýchlejšiu tlač - a to jedným prechodom strojom - viacfarebných obalov v špičkovej kvalite. Stroj je tiež unikátny množstvom premyslených riadiacich systémov. Vďaka tomu je jeho ovládanie a nastavovanie jednoduché a intuitívne a stroj je oprávnene označovaný za svojho druhu najinteligentnejší.

Nový ofsetový tlačiarenský stroj (KBA Rapida 106 – 9 + LTTL SPC ALV3) je veľký asi ako tri dvojpodlažné autobusy za sebou (dĺžka/výška/šírka: cca 28,0/3,7/4,0 metra). Dá sa oprávnene považovať za nákup desaťročia, a to nielen v Skalici. Je to vôbec prvý 9-farbový stroj spoločnosti Grafobal Group v jej piatich európskych obalových závodoch. Svojou konfiguráciou je výnimočný nielen v rámci Slovenska ale napríklad aj Českej republiky. Stroj je vybavený dvomi lakovacími vežami. Tlačí konvenčnými farbami, pričom jedna lakovacia veža lakuje disperzným a druhá UV lakom. Maximálna rýchlosť stroja je päť hárkov za sekundu, čo predstavuje 18-tisíc hárkov za hodinu, pričom maximálny formát tlačeného papiera je 750 x 1060 mm. Stroj od začiatku skúšobnej prevádzky už vytlačil viac ako sedem miliónov hárkov.

Ovládanie a nastavovanie stroja je jednoduché a intuitívne. Previazané systémy v jednotlivých fázach tlače kontrolujú správnosť dát a automaticky signalizujú, prípadne korigujú nepresnosti vzniknuté počas tlače. Unikátnym príspevkom ku kvalite a presnosti tlače je okrem iného tiež osobitné ovládanie každej tlačovej jednotky a možnosť korigovania rozťažnosti materiálu pri tlači v rozsahu ± 0,1 mm na každej sade. Testy preukázali, že uvedené systémy znižujú počet hárkov potrebných na nastavenie a rozbeh stroja a samozrejme aj v celom procese tlače. Celý priebeh zákazky je pritom monitorovaný a záznam je k dispozícii k spätnému vyhodnoteniu. Novinkou je taktiež ekologický systém „VariDryBlue“ s rekuperáciou tepla pri záverečnom sušení, ktorý umožňuje dosiahnuť až 50-percentnú úsporu energie v tejto operácii.


Zoznam noviniek