Kariéra

Princípy podnikania

Spolu s obchodnými partnermi ctíme princípy etického správania, sociálnej angažovanosti a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov.

Garantujeme zdravotnú neškodnosť vyrábanej produkcie a jej úplnú recyklovateľnosť. Dbáme o maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov, pri rešpektovaní platných zákonov a právnych predpisov, s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Súčasťou komplexného riadenia spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť je aj implementácia, riadenie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému, ktorý zahŕňa tieto systémy:

  • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
  • systém manažérstva bezpečnosti produktov podľa FSSC 22000
  • systém manažérstva ochrany životného prostredia podľa ISO 14001:2015
  • systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zavedený podľa OHSAS 45001:2018
  • systém manažérstva informačnej bezpečnosti zavedený podľa ISO/IEC 27001:2013

 

GALÉRIA