Kariéra

Podpora komunity

GRAFOBAL, akciová spoločnosť, ako úspešná firma, pôsobiaca v Skalici už 118 rokov si uvedomuje svoju spoluzodpovednosť za rozvoj lokálnej komunity, podporuje rôzne charitatívne a ekologické projekty, školstvo, zdravotnícky sektor, znevýhodnené skupiny občanov, šport, kultúru a podobne.

Jubilujúcu školu podporuje Grafobal

GRAFOBAL, akciová spoločnosť Skalica poskytol Strednej odbornej škole technickej Jozefa Čabelku - organizačnej zložky Spojenej školy Holíč, elektrickú gilotínovú rezačku model IDEAL 4350 s príslušenstvom. V polygrafickej dielni školy doplnila už skôr Grafobalom venovaný rezací ploter a nažehlovací lis. Poskytnuté populárne a užívateľsky obľúbené polygrafické zariadenia majú možnosť využiť pre praktickú prípravu najmä budúci operátori tlače. Zručnosti a návyky pre svoje povolanie si rovnako, ako napríklad študenti so zameraním na logistiku, osvojujú aj počas odbornej praxe v Grafobale.

„Odborníci, počas štúdia dostatočne pripravení pre prax, sú významnou posilou našich závodov. Náročnosť prípravy špecialistov ale aj príťažlivosť práce v polygrafii zvyšuje v súčasnosti modernizácia a digitalizácia. Dnes by sa objaviteľ sériovej tlače Gutenberg čudoval, kam jeho vynález dospel a čo všetko si dnes vyžaduje tlačiarenské remeslo osvojiť. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, pritom do veľkej miery závisí i konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“.  Pripomenul, okrem iného, v súvislosti s významom desaťročnej zmluvnej pomoci pri príprave študentov Ing. Richard Kohút,  predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Grafobalu.

Jubilujúcu školu podporuje Grafobal

Exkurzia budúcich operátorov tlače

V polovici júna zorganizovala spoločnosť GRAFOBAL, akciová spoločnosť so sídlom v Skalici, exkurziu pre 28 študentov prvých troch ročníkov polygrafického odboru operátor tlače, vo výrobnom závode spoločnosti Slovenská Grafia v Bratislave.

Slovenská Grafia, rovnako ako spoločnosť Grafobal Skalica, ktorá podujatie, vrátane dopravy samostatným autobusom, iniciovala a zabezpečila, patrí do skupiny Grafobal Group. Študenti Spojenej školy (organizačnej zložky SOŠT Jozefa Čabelku) v Holíči, ktorí absolvujú odbornú prax na základe dlhodobej zmluvy v Grafobale Skalica, si tak mohli rozšíriť poznatky o ďalších polygrafických technológiách, ktoré sa využívajú iba pri výrobe časopisov a iných publikácií. Študenti sa tak priamo na mieste a od tých najpovolanejších dozvedeli zaujímavosti o rotačnej ofsetovej tlači, príprave výroby a dokončovacích operáciách ako aj o ekologickom prístupe k odpadom a ich recyklácii.

Exkurzia budúcich operátorov tlače

Polygrafické zariadenia škole

Spoločnosť GRAFOBAL Skalica poskytla Strednej odbornej škole technickej Jozefa Čabelku v Holíči, nové strojové zariadenia pre praktickú prípravu študentov. Zariadenia: rezací ploter GRAPHTEC CE 7000 na šírku 0,6 m a nažehlovací lis STAHL´S CLAN BASIC už nainštalovali v polygrafickej dielni školy.

„Súčasná ťažká doba dolieha na prípravu študentov a celej mladej generácie - tu je pomoc zvlášť potrebná. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, priamo závisí i konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“. Uviedol, okrem iného, pri odovzdávaní darovaných zariadení škole Ing. Richard Kohút, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Grafobal. Spomenul aj nadväznosť na darcovstvo medzinárodne uznávaného vedca Jozefa Čabelku, ktorého meno škola nesie.

 

Polygrafické zariadenia škole

Účinná pomoc Grafobalu pokračuje

Finančný dar 15-tisíc eur získali zamestnanci so zdravotným postihnutím skalickej chránenej dielne a denného stacionára občianskeho združenia MIKÁDO. Symbolický šek im počas posledného júlového víkendu ako spoločný dar za GRAFOBAL Skalica a ŠK Slovan Bratislava odovzdali Richard Kohút a Ivan Kmotrík, ml.

Dar môžu využiť najmä na zachovanie a rozvinutie svojich aktivít, zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v sociálnej núdzi, či tiež na obnovu a regeneráciu síl.

„Je dôležité, aby sme aj v tejto ťažkej dobe, keď veľa spoločností trpí viac než počas poslednej krízy v roku 2008, mysleli na tých najzraniteľnejších. Teším sa, že sa nám podarilo spojiť sily a pomôcť OZ Mikádo. Títo ľudia totiž potrebujú pomoc v akomkoľvek čase aj mimo pandémie, ktorá nás všetkých ovplyvnila,“ vyhlásil Richard Kohút, generálny riaditeľ spoločnosti Grafobal.

Účinná pomoc Grafobalu pokračuje

Rýchla pomoc Grafobalu

Ihneď po začiatku šírenia koronavírusu začal Grafobal adresne poskytovať kvalitný zdravotnícky materiál, ochranné a dezinfekčné prostriedky. Okrem iného, ešte v čase ich nedostatku, napríklad výlučne bavlnené baktériostatické trojvrstvové, opakovane použiteľné, hygienické rúška s iónmi striebra.

Pomoc Grafobalu pri ochrane proti ochoreniu Covid-19 mali možnosť využiť nielen Fakultná nemocnica s poliklinikou, Jeséniov domov sociálnych služieb či samotní obyvatelia mesta Skalica ale aj pracovníci sociálnych služieb a seniori v mestách Gbely a Holíč či v obciach Oreské, Močidlany, Kátov, Vrádište, Mokrá Háj, Chropov, Radošovce a Koválovec.

 

Rýchla pomoc Grafobalu