Kariéra

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky  spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť sú vydané v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.