Kariéra

Investícia do najmodernejšej linky

Nové CTP zariadenie s osvitovou jednotkou – KODAK MAGNUS VLF Q2400 Platesetter F-speed uviedol do prevádzky GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica. Zariadenie umožňuje pripraviť za hodinu 20 tlačových platní maximálneho formátu až 1422 x 1804 mm, pričom vyrába automaticky bez zásahu človeka.

Nové, CTP zariadenie Grafobalu, pozostáva z viacerých častí. Najdôležitejšia je osvitová jednotka so zásobníkmi na štyri rôzne veľkosti tlačových platní. Z osvitovej jednotky platne postupujú na nadierovanie, vyvolanie, prípadne aj vypálenie v peci. Všetky časti zariadenia sú spojené v jednej linke, prepojené a riadené softvérom, ktorý zabezpečí, že po naprogramovaní a naplnení zásobníkov, linka vyrába platne automaticky bez zásahu človeka aj niekoľko hodín. To je najväčšia výhoda nového CTP zariadenia, oproti pôvodnému, ktoré si vyžadovalo stálu prítomnosť personálu. Operátor sa pri novom CTP môže plne sústrediť na elektronickú montáž.

Ďalšími výhodami sú vyššia presnosť, vyššia produktivita práce, a zníženie obalového materiálu až o 70 %.


Zoznam noviniek