Kariéra

Medzníky

 • 1905  založenie spoločnosti Hammer & Voršak – zahájenie výroby v oddelení ručnej poťahovanej kartonáže a oddelení tlače
 • 1907  odkúpenie firmy budapeštianskym továrnikom Ferdinandom Bayerom, vzniká „Bayer a spol., skalická továreň na krabice“
 • 1914  prvý raz sa objavuje názov firmy Tekla – skalická továreň na krabice
 • 1923  zavedená výroba obalov na bonboniéry, kaziet na mydlo a ručne lepených skladačiek
 • 1940  začiatok strojového lepenia skladačiek na lepiacom stroji Jagenberg
 • 1941  inštalovanie prvého ofsetového stroja Planeta
 • 1946  pričlenenie závodu Tekla k národnému podniku Považské celulózky a papierne v Ružomberku
 • 1950  závod Tekla sa stáva súčasťou národného podniku Harmanecké papierne v Harmanci
 • 1953  vznik samostatného podniku Kartoprodukta Skalica, národný podnik
 • 1958  Kartoprodukta prechádza pod národný podnik Brněnské papírny
 • 1965  inštalovanie prvého štvorfarbového ofsetového stroja
 • 1969  vytvorenie národného podniku Grafobal Skalica ako samostatného subjektu
 • 1973  zaregistrovanie firemnej ochrannej známky na Úrade pre vynálezy a objavy v Prahe pod číslom 161 215
 • 1976  vybudovanie novej výrobnej haly s technológiou, ktorá umožnila štvornásobný nárast kapacity výroby obalov zo skladačkovej lepenky
 • 1982  začiatok prevádzky výpočtového strediska
 • 1989  vznik štátneho podniku Grafobal Skalica
 • 1990  začiatok výroby zušľachtených obalových materiálov na mlieko a džúsy typu Tetra brik
 • 1992  privatizácia podniku a vznik akciovej spoločnosti GRAFOBAL
 • 1992  zavedenie výroby tvarových vysekávaných etikiet
 • 1994  otvorenie výrobného závodu 02 v Skalici na výrobu kašírovanej vlnitej lepenky typu E a B a obalov z nej
 • 1995  kapitálový vstup podnikateľa Ivana Kmotríka do spoločnosti GRAFOBAL, a jeho zvolenie za predsedu dozornej rady
 • 1995  prvá zahraničná akvizícia, Grafobal vstupuje do spoločnosti VILPAKAS v Litve, vzniká Grafobal, a. s. Vilnius
 • 1996  otvorenie výrobného závodu Grafobal, s. r. o. v Slanom
 • 1997  certifikácia systému riadenia kvality v súlade s normou ISO 9002
 • 1998  začlenenie spoločnosti GRAFOBAL Skalica do štruktúry GRAFOBAL GROUP
 • 2001  vznik spoločnosti GRAFOBAL BULGARIA so sídlom v Svoge
 • 2001  začiatok výroby ofsetových tlačových platní digitálnou technológiou CTP
 • 2003  udelenie prvého svetového ocenenia WorldStar Award for Packaging 2 za exkluzívny obal na Brandy
 • 2005  spustenie výrobného závodu v Rusku – Grafobal Don, s. r. o.
 • 2007  založenie českej spoločnosti na výrobu obalov a polygrafickej produkcie pod názvom GRAFOBAL ARTYPA, s. r. o.
 • 2010  inštalácia prvého sedemfarbového ofsetového stroja s inline UV lakovaním
 • 2011  fúzia dvoch českých výrobných závodov Grafobalu v Slanom a Holubove do spoločnosti GRAFOBAL BOHEMIA s. r. o.
 • 2013 spustenie novej zvlňovacej a kašírovacej linky s možnosťou výroby vlnitej lepenky typu G
 • 2015  inštalácia prvého 9 farbového ofsetového stroja s inline UV lakovaním
 • 2020  inštalácia zariadenia pre novú technológiu studenej razby fóliou
 • 2023 udelenie svetového ocenenia WorldStar Award for Packaging za „Súbor darčekových obalov na vianočné čaje“

Medzníky