Kariéra

Spôsob výroby vlnitej lepenky umožňuje zohľadniť  individuálne  požiadavky klientov na vyššiu pevnosť, špeciálny materiál, povrchovú úpravu, zušľachťovacie technológie.  Obaly môžu byť zatraktívnené aj výsekom okienka prelepeným priehľadnou fóliou, odtrhávacou páskou pre ľahké otváranie obalu, alebo odnosným uchom.

Ku každej zákazke prikladáme certifikát  s nameranými pevnostnými charakteristikami, ktoré zabezpečuje laboratórium kontroly kvality v priebehu  a po skončení výroby konkrétnej zákazky.

Vyrábame kašírovanú vlnitú lepenku typov: B, E, F, G s hrúbkou materiálu od 3,8 – 0,9 mm v závislosti od použitej výšky vlny a hrúbky materiálu na vrchnej a spodnej strane lepenky.