Používajú sa pri spotrebiteľskom balení:

potravín a nápojov

liekov

kozmetiky

tabakových výrobkov

hračiek

skla a elektroniky

ostatného spotrebného tovaru