2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Grafobal ocenili v Brazílii

Grafobal ocenili v Brazílii

Najvyššie ocenenie pre obaly vo svete WorldStar získal najnovšie v celosvetovej konkurencii GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica za výrobok: Darčekový obal LYRA – Čokoládová knižnica. Prestížny produkt, ktorý vyvinuli a vyrobili pracovníci GRAFOBAL vyhodnotila ako jeden z najlepších vo svete nezávislá medzinárodná porota na 99. celosvetovom obalovom fóre v brazílskom Rio de Janeiro.

Grafobal sa po vyše 110 rokoch nepretržitej výroby do súťaže WorldStar Awards 2018 v stále náročnejších podmienkach nielen nominoval ale následne tiež získal toto hviezdne označenie pre obaly - opäť ako jediný dodávateľ zo Slovenska. Vyššiu náročnosť súťaže o WorldStar Awards 2018 potvrdzuje i rast jej účastníkov, keď do najnovšieho ročníka sa zapojilo 318 (do ročníka predtým 193) nominovaných obalových projektov z 38 (predtým z 23) krajín.