2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Grafobal prevádzkuje 9-farbový tlačiarenský stroj

Grafobal prevádzkuje 9-farbový tlačiarenský stroj

GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica uviedol do plnej prevádzky 9-farbový svojho druhu prvý tlačiarenský stroj. Nový ofsetový stroj výrazne zvýši produktivitu a kvalitu tlačového procesu i komfort obsluhy. Medzi jeho prednosti, patrí spôsobilosť pre doposiaľ najrýchlejšiu tlač - a to jedným prechodom strojom - viacfarebných obalov v špičkovej kvalite. Stroj je tiež unikátny množstvom premyslených riadiacich systémov. Vďaka tomu je jeho ovládanie a nastavovanie jednoduché a intuitívne a stroj je oprávnene označovaný za svojho druhu najinteligentnejší.