2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Grafobal group obalová divízia

GRAFOBAL, akciová spoločnosť so sídlom v Skalici je vedúcou spoločnosťou obalovej divízie skupiny Grafobal Group a. s.
Obalovú divíziu tvorí päť výrobných spoločností, ktoré obsluhujú zákazníkov takmer z celej Európy: Grafobal Skalica (SK), Grafobal Bohemia (CZ), Grafobal Don (RU), Grafobal Bulgaria (BG), Grafobal Vilnius (LT).

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť je najväčšou nefinančnou spoločnosťou vlastnenou výhradne slovenským kapitálom. Skupina zastrešuje aktivity dcérskych spoločností podnikajúcich v oblasti výroby obalov, polygrafie, vydavateľskej činnosti, distribúcie a predaja tlače, tabaku, energetiky,  developerstva, reklamnej a mediálnej činnosti, zdravotníctva a iných odvetviach.  

 

GRAFOBAL GROUP , a. s.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 2 50 22 71 43, 44
E-mail: gg@grafobalgroup.sk
Web: www.grafobalgroup.sk