2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Princípy podnikania

Spolu s obchodnými partnermi ctíme princípy etického správania, sociálnej angažovanosti a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov.

Garantujeme zdravotnú neškodnosť vyrábanej produkcie a jej úplnú recyklovateľnosť. Dbáme o maximálne uspokojenie potrieb zákazníkov, pri rešpektovaní platných zákonov a právnych predpisov s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Ochrana ovzdušia v GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia – znečisťovanie ovzdušia zo zdrojov znečisťovania ovzdušia (ZZO) spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť Mazúrova 2, 909 01 Skalica, v znení zákona MŽP SR č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí a doplnení neskorších predpisov, podľa §33 písm. a) bod 1) a zákona č. 211/2000 Z.z., §33 a, ods 1.