GRAFOBAL, akciová spoločnosť v rokoch 2009 – 2011 realizoval investície do najmodernejších tlačových a výsekových automatov s podporou Európskej únie v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť