2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Oblasť podnikania

Orientujeme sa na stredných a veľkých zákazníkov, ktorí vyhľadávajú výrobky a služby s vysokou pridanou hodnotou.  Najnovšie technológie, tradičný fortieľ výrobných pracovníkov a inovatívny potenciál špecialistov na všetkých úrovniach sú zárukou stabilnej kvality dodávok. 

Naše výrobky sú pravidelne oceňované na prestížnych medzinárodných fórach. Máme tiež niekoľko najvyšších ocenení za najlepší obal na svete - WorldStar Award for Packaging.

Súčasťou komplexného riadenia spoločnosti GRAFOBAL, akciová spoločnosť je aj implementácia, riadenie, udržiavanie a zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému, ktorý zahŕňa tieto systémy:
- systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
- systém manažérstva bezpečnosti produktov podľa FSSC 22000
- systém manažérstva ochrany životného prostredia podľa ISO 14001:2015
- systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zavedený podľa OHSAS 45001:2018
- systém manažérstva informačnej bezpečnosti zavedený podľa ISO/IEC 27001:2013