2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Výnimočný Benka pridal ocenenie Grafobalu

Výnimočný Benka pridal ocenenie Grafobalu

Kalendár, vytvorený z reprodukcií štrnástich diel Martina Benku (roky 1911 až 1944), z unikátnej súkromnej zbierky získal vo svojej kategórii ocenenie: „Zlatá pečať 2014“ v rámci 21. ročníka rovnomennej súťaže Zväzu polygrafie na Slovensku.

Kalendár, vytvorený z reprodukcií štrnástich diel Martina Benku (roky 1911 až 1944), z unikátnej súkromnej zbierky získal vo svojej kategórii ocenenie: „Zlatá pečať 2014“ v rámci 21. ročníka rovnomennej súťaže Zväzu polygrafie na Slovensku. Do aktuálneho ročníka tejto súťaže bolo vybratých celkovo 56 exkluzívnych slovenských polygrafických produktov určených pre tuzemsko, prípadne i do zahraničia.

Ocenený „Reprezentačný kalendár Martin Benka 2014“ je výnimočný nielen svojim obsahom. Už na prvý pohľad vyniká kvalitou vyhotovenia a vernosťou reprodukovania malieb tohto velikána umenia a zakladateľa slovenskej moderny. Výrazne k tomu prispieva použitý materiál, citlivá grafika či precízne spracovanie reprodukcií.

V neposlednom rade tiež dokonalé polygrafické prevedenie, vrátane použitia hybridných UV lakov. Kalendár Martina Benku vďaka tomu pridal do galérie ocenení spoločnosti Grafobal Skalica, ktorá ho vyhotovila a vydala, ďalšiu Zlatú pečať. Úvodné slovo pre kalendár napísal historik umenia pôsobiaci v rámci aukčnej spoločnosti SOGA i Slovenskej národnej galérie PhDr. Ján Ábelovský, CSc. Autorom reprodukčných fotografií je skalický rodák Eduard Timko, ktorého ateliér stvárnil aj dizajn kalendára.