2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Obalový Oskar Grafobalu

Obalový Oskar Grafobalu

Najvyššie možné ocenenie pre obaly vo svete: WorldStar Award for Packaging pre rok 2015 vybojoval v celosvetovej konkurencii GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica so svojim výrobkom: čajovou kazetou Mistral Grand Selection. Ocenenie pre najlepšie, najunikátnejšie a najekologickejšie obaly tak tohto roku putuje tiež na Slovensko.

 Najvyššie možné ocenenie pre obaly vo svete: WorldStar Award for Packaging pre rok 2015 vybojoval v celosvetovej konkurencii GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica so svojim výrobkom: čajovou kazetou Mistral Grand Selection.

Ocenenie pre najlepšie, najunikátnejšie a najekologickejšie obaly tak tohto roku putuje tiež na Slovensko. Najnovšie ocenenia WorldStar udeľovala nezávislá porota, ktorá hodnotila obaly v siedmich kategóriách na svojom zasadaní v srílanskom Kolombe.