2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Logistika

Disponujeme dostatočnými temperovanými skladovacími kapacitami na základný materiál aj hotovú produkciu.  Naskladňovanie aj vyskladňovanie materiálov je evidované pomocou čiarových kódov.

U klientov ponúkame možnosť optimalizovať náklady jednorazovou výrobou väčšieho množstva obalov s možnosťou ich preskladovania. Vzájomné prepojenie informačných systémov v oblasti logistiky umožňuje našim pracovníkom riadiť skladové zásoby u takto prepojených zákazníkov a zadávať do výroby položky podľa nastavených kritérií.