2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Lepenie a Braillovo písmo

Dokážeme poskladať i zlepiť štandardné i atypické konštrukcie obalov v 1, 2, 3, 4 a 6 bodoch, vrátane kónických obalov.

Eliminácia rizika pomiešania obalov je pri lepení zabezpečená prostredníctvom čítačky kódov, ktorá vytriedi automaticky každý obal s odlišným, alebo nečitateľným kódom. Lepenie s čítačkou kódov využívame najmä u citlivých komodít ako sú napríklad obaly pre farmaceutický priemysel a kozmetiku.

Predovšetkým pre lieky je tiež určená možnosť aplikovať na obaly Braillovo písmo. 

Na špeciálnych strojoch vyrábame papierové vrecká s eurovýsekom, alebo bez neho. Používajú sa najmä na balenie osiva, pre bankové účely aj ako darčekový obal na drobné predmety.