2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Okienkovanie

Okienkovanie  je atraktívna forma prezentácie tovaru cez vyseknutý otvor v skladačke, ktorý je vylepený transparentnou fóliou.  Na vylepovanie vyseknutého okienka používame  PET, PE a PVC fólie, ktoré môžeme aplikovať aj cez roh obalu.    

Špeciálnou kategóriou okienkovania je výroba skladačiek pre hygienické utierky, u ktorých sme nahradili PE fóliu papierom. Vylepenie okienka papierom zabezpečuje hygienickú ochranu utierok pri postupnom spotrebúvaní a umožňuje úplnú recykláciu obalu spolu s okienkom.