2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Výsek a reliéfna razba

Výsekové automaty od švajčiarskej firmy BOBST  dokážu z potlačeného hárku papiera, hladkej alebo vlnitej lepenky, vyseknúť tvarové výseky a zároveň previesť v jednej operácii i reliéfnu razbu. 

Automaty s tzv. dvojstupňovým vylupovaním (rozlamom) dokážu vyseknúť obal, odstrániť všetok odpad a rozdeliť hárok na jednotlivé prírezy tak, že bez ďalšej medzioperácie môžu byť skladačky spracované v lepiacom stroji.