2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Prepress

Grafobal ponúka komplexnú predtlačovú prípravu zákazky od návrhu konštrukcie obalu a nového dizajnu, vlastného spracovania grafických a ostatných podkladov s výstupom  na CTP a výrobou tlačových foriem.  

Vlastná „in house“ miešareň farieb nám umožňuje namiešať tri ucelené rady farieb ( štandardné, na fólie a nízkomigračné) v dvoch oddelených systémoch, čo nás v tejto oblasti radí k absolútnej špičke európskych výrobcov obalov.  

Pripravené podklady sú odsúhlasované zákazníkom po každom kroku, pre zabezpečenie súladu jeho  požiadaviek s reálnymi výstupmi. 

 Požiadavky na  tlačové dáta.pdf