2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Obaly na hračky

Spĺňajú tie najprísnejšie kritériá zdravotnej nezávadnosti a bezpečnosti. 

Zvyčajne sú určené pre trvalejšie, nezriedka viacročné používanie a preto ich konštrukcia je robustnejšia, určená pre mnohonásobné otváranie a zatváranie obalu.

U tovaru, ktorý je určený pre najmenšie deti, musíme brať do úvahy aj neobvyklú manipuláciu s obalmi a preto u nich používame špeciálne vstupné suroviny a zušľachťovacie technológie.