2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Vývoj

Konštrukcia obalu spolu s jeho grafickým stvárnením tvorí so zabaleným výrobkom jeden celok, ktorý komunikuje s potenciálnym spotrebiteľom. Jedinečnosť, rozpoznateľnosť a emócie, ktoré v mieste predaja vzbudzuje, rozhodujú o jeho úspešnosti najmä u rýchlo obrátkového tovaru, kde viac ako polovica nákupov je spontánnych. 

Všetky tieto atribúty i špeciálne požiadavky na tvar a funkčnosť obalu zapracujú naši dizajnéri do návrhov a vyrobia vzorky z odsúhlaseného materiálu na výrobu.

Po definitívnom odsúhlasení konštrukcie a grafického návrhu obalu zákazníkom, pristúpime k výrobe zákazky podľa zmluvne dohodnutých podmienok.