2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Polygrafické zariadenia škole

Polygrafické zariadenia škole

Spoločnosť Grafobal Skalica poskytla Strednej odbornej škole technickej Jozefa Čabelku v Holíči, nové strojové zariadenia pre praktickú prípravu študentov. Zariadenia: rezací ploter GRAPHTEC CE 7000 na šírku 0,6 m a nažehlovací lis STAHL´S CLAN BASIC už nainštalovali v polygrafickej dielni školy.

„Súčasná ťažká doba dolieha na prípravu študentov a celej mladej generácie - tu je pomoc zvlášť potrebná. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, priamo závisí i konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“. Uviedol, okrem iného, pri odovzdávaní darovaných zariadení škole Ing. Richard Kohút, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Grafobal. Spomenul aj nadväznosť na darcovstvo medzinárodne uznávaného vedca Jozefa Čabelku, ktorého meno škola nesie.

Spolupráca skalického Grafobalu so Strednou odbornou školou technickou Jozefa Čabelku na základe zmluvy o poskytovaní odbornej praxe začala v roku 2014. Odvtedy trvá až doteraz. Od začiatku spolupráce sa uskutočnila zmluvne dohodnutá odborná prax v Grafobale pre vyše sto študentov prvého až štvrtého ročníka školy. Väčšinou z odboru operátor tlače ale aj z odboru logistika.