2017 high end swiss automatic realistic wigs for sale.
Grafobal - Zníženie energetickej náročnosti budov

Zníženie energetickej náročnosti budov

Spoločnosť GRAFOBAL, akciová spoločnosť začala realizovať projekt spolu financovaný Európskou úniou v rámci operačného programu kvalita životného prostredia. Výsledkom bude zvýšená energetická efektívnosť, zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a zníženie emisií skleníkových plynov.

Projekt sa realizuje na základe zmluvy o dielo č. GO-1/2020-časť 02  zverejnenej 31. 3. 2021, uzavretej na základe výsledku verejného obstarávania.